SylwiaCam

Podróż do Kanady

Przez najbliższy miesiąc obowiązywać będzie nadal zakaz podróży do Kanady w szeroko rozumianych celach rekreacyjnych (for non essential reasons). 

Sposobem na dostanie się do Kraju Klonowego Liścia jest skorzystanie z pozwolenia na wjazd dla krewnych.